Photo Rag Baryta, 315g/m² – Telefoto

Photo Rag Baryta, 315g/m²