T087 -sarja – Flamingo – Telefoto

T087 -sarja - Flamingo