Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukaan:

  1. Rekisterinpitäjä: Telefoto Oy, Liisankatu 9, 00170 Helsinki, puh 045-234 9079, info(@)telefoto.fi.
  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Ali Hyvärinen ali(@)telefoto.fi.
  3. Rekisterin nimi: Telefoton asiakasrekisteri.
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhteydenpito, markkinointi, muut verkkopalvelut.
  5. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaiden perustiedot; nimi, osoite, puh. sähköposti jne.
  6. Säännönmukaiset tietolähteet: Verkkokaupan tilaus- ja rekisteröintitiedoista asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.
  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:in tai EU:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Hallintaan pääsy vain tunnuksilla ja vain asianomaisilla.
  9. Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
  10. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Mikäli tiedoissa on virhe, niin asiakas voi pyytää virheellisten tietojen korjaamista.