Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukaan:
1. Rekisterinpitäjä: Telefoto Oy, Liisankatu 9, 00170 Helsinki, puh 045-234 9079, info(@)telefoto.fi.
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Ali Hyvärinen ali(@)telefoto.fi.
3. Rekisterin nimi: Telefoton asiakasrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhteydenpito, markkinointi, muut verkkopalvelut.
5. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaiden perustiedot; nimi, osoite, puh. sähköposti jne.
6. Säännönmukaiset tietolähteet: Verkkokaupan tilaus- ja rekisteröintitiedoista asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:in tai EU:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Hallintaan pääsy vain tunnuksilla ja vain asianomaisilla.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
10. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Mikäli tiedoissa on virhe, niin asiakas voi pyytää virheellisten tietojen korjaamista.